Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja we Lwowie

Na zaproszenie Polonii Lwowskiej, dnia 3 maja, Konsul Janusz Krzywoszyński przebywał na uroczystych obchodach rocznicy Konstytucji 3 Maja we Lwowie. Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem Adama Mickiewicza przemówieniami przedstawiciela Polonii, Konsula RP we Lwowie Rafała Wolskiego oraz Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego na Ukrainie Bartosza Cichockiego. Licznie przybyli goście z Polski oraz przedstawiciele organizacji polonijnych składali wiązanki kwiatów. Obecna orkiestra odegrała Mazurka Dąbrowskiego, który w tym dniu i miejscu brzmiał wyjątkowo wymownie. Następnie pochód przeszedł do Katedry Łacińskiej na uroczystą mszę.