Kresowiacy

Kresowiacy to ogólne określenie ludności polskiej z terenów wschodnich, pogranicznych. Ludność ta kształtowała się pod różnymi wpływami kulturowymi.

Czas powiedzieć prawdę o Wołyniu i ludobójstwie.

Plany OUN podczas wojny i polityka narodowościowa, którą zamierzał wprowadzić rząd Stecki, zakładały usunięcie Polaków z Wołynia i Małopolski Wschodniej. Postanowiono prowadzić politykę faktów dokonanych i usunąć polską ludność ze spornych terenów przed ewentualnymi rozmowami międzynarodowymi na temat granic, tak by teren, do którego OUN-B rościła swe żądania był jednolity etnicznie. W latach 1939 – 1945 doszło do zbrodni ludobójstwa na polskiej ludności przez bandy UPA często przy aktywnym wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej . W mniejszej skali zgładzono Rosjan, Ukraińców, Żydów, Ormian i Czechów. Tylko na samym Wołyniu szacuje się ,że zamordowano około 60 tys. Polaków. Analogiczne ludobójstwo zostało przeprowadzone przez bandy UPA na terenie Małopolski Wschodniej w pierwszej połowie 1944 r. Polacy ginęli w przeraźliwych mękach na ponad 300 sposobów. Ogólnie szacuje się, że zginęło od 120 do 200 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej. Jest to zastraszająca cyfra pokazująca diabelską naturę tej terrorystycznej organizacji OUN – UPA.

Dziś Kresowiacy starają się żyć normalnie po tych traumatycznych wydarzeniach. Kresowiacy przeszli wiele, zbyt wiele. To pozostawia wpływ w psychice człowieka na zawsze. Pytania dlaczego nie znajdują odpowiedzi. Ludzie ocaleli od rzezi w dzisiejszej Polsce organizują się w koła. Praktycznie we wszystkich miastach Polskich są dzisiaj organizacje Kresowiaków. Z powodu zdrady w Jałcie i w konsekwencji przesunięcia granicy takie perły Małopolski Wschodniej jak Lwów, wpierw znalazły się w Związku Radzieckim a później po powstaniu państwa ukraińskiego w 1991 r. w granicach Ukrainy.

Ze Lwowem związani są wybitni Polacy jak : Stefan Banach , Rudolf Weigl, Artur Grottger, Maria Konopnicka, Zbigniew Herbert , Jerzy Bajan, Stanisław Lem , Gabriela Zapolska , Adam Zagajewski, Witold Szolginia ,Antonina Barczewska, Jerzy Janicki, Adam Hanuszkiewicz , Wojciech Przoniak ,Krystyna Feldman. To tylko przykład z setek wybitnych lwowiaków oraz ludzi związanych z tym pięknym miastem stanowiącym nierozłączną całość z Rzeczypospolitej.

Ile osób wie, że pierwszy mecz piłki nożnej został rozegrany właśnie we Lwowie w 1894 na stadionie Sokoła pomiędzy drużyną Krakowa i Lwowa . Pierwszą bramkę w historii polskiej piłki nożnej zdobył Włodzimierz Chomicki.

W dzisiejszym Lwowie pozostało już niewielu Polaków. Przeważnie osoby starsze skupione wokół polskich organizacji. Często można ich spotkać na monumentalnym Cmentarzu Łyczakowskim oprowadzających nie oficjalnie Polaków. Cmentarz Łyczakowski jest autentycznym polem zmagań między nacjonalistami a Polakami. Tam można zaobserwować przekopane groby, grobowce rodzinne, które zmieniły lokatorów mimo, że cmentarz ma status muzeum.

Majestatyczny grobowiec kaplica znakomitej rodziny przemysłowców Baczewskich przy wejściu służy pracownikom cmentarnym jako magazyn materiałów budowlanych. Tam na głowach synów i córek narodu polskiego są składowane różne materiały a pracownicy przebierają się.

Taki sam los spotkał inny grobowiec kaplicę obok. Mimo protestów ten stan rzeczy od lat jest utrzymywany przez dyrekcję Cmentarza Łyczakowskiego. Od lat zapalam znicze na schodach grobowca rodziny Baczewskich by zatarasować wejście robotników w geście cywilizowanego protestu. Dzisiaj wzywam mych rodaków do rozpowszechnienia tego cywilizowanego protestu. Stawiajcie znicze na schodach przed grobowcem Baczewskich tarasując wejście.

Wiele mógłbym pisać o najbardziej polskim z polskich miast Lwowie. Duże wrażenie robi Polski Konsulat nowoczesna budowla. Ciekawostką jest to ,że jest to największy na świecie Konsulat Rzeczypospolitej. W tym samym momencie od sześciu lat trwa budowa Domu Polskiego i końca nie widać. Ostatnie wiadomości mówią o opóżnieniu przewidywanym o około dwa lata. Naprawdę dziwne że Polska nie potrafi poradzić sobie z tym problemem. Oficjalne delegacje jeżdżą do Lwowa i o ironio losu często bywają w restauracji Baczewski (sic).

GROBOWIEC MAGAZYN Rodziny Baczewskich

GROBOWIEC MAGAZYN Rodziny Baczewskich

Obecny stan polskich grobów

Obecny stan polskich grobów

4
Grobowiec "magazyn"

Grobowiec "magazyn"

Nowa kłódka świadczy o częstym używaniu kaplicy jako MAGAZYN.

Nowa kłódka świadczy o częstym używaniu kaplicy jako MAGAZYN.