Sądy

Sądownictwo w RP

Wymiar sprawiedliwości w RP jest chory. Ewidentne jest to , że jest to błąd systemowy. Do sądu powinniśmy iść po sprawiedliwość a nie po wyrok. Dzisiaj w znaczącym stopniu mamy do czynienia z sędziami niedoświadczonymi zarówno zawodowo jak i życiowo (zbyt młody wiek) Liczne przypadki błędów, zaniedbań kumoterstwa spowodowały, że ludzie przestali wierzyć w sprawiedliwość.

Podstawą naszej demokracji jest Konstytucja. Jeśli więc sięgniemy do Konstytucji RP już modyfikowanej, to w rozdziale VIII dotyczącej Sądów i Trybunałów znajdziemy Art. 178 punkt 3, który mówi cytuję :

Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów „ .

Media regularnie donoszą o sędziach zaangażowanych w politykę wręcz oficjalnie wypowiadających się przeciwko rządowi demokratycznie wybranemu. Przyłapanych na kradzieżach ,zaniedbaniach czy po prostu umarzaniu niewygodnych procesów. Konsekwencje ? Śmiechu warte. Po prostu przeniesienie z jednego województwa do drugiego. Sędzia i prokurator w Polsce jest nietykalny niczym wódz plemienny w afrykańskim kraju. Za jego błędy płacą poddani (tzn. podatnicy).

Naród na kolanach słucha nieomylnych wyroków. Ile firm zostało zamkniętych z powodu ewidentnych błędów lub stronniczości jego ekscelencji sędziego mianowanego na życie, czy prokuratora. Ile osób popełniło samobójstwo. Ile cierpień stoi za tym błędnym antydemokratycznym systemem.

Jeśli zatem akceptujemy, że sędzia to też człowiek, który może pomylić się(w dobrej wierze), to należy wprowadzić ławę przysięgłych.

Zadaniem ławy przysięgłych będzie ustalenie winny. Do sędziego jego doświadczenia zawodowego i życiowego będzie należało wymierzenie kary w widełkach ustalonych przez prawo.

Musimy razem za społecznym przyzwoleniem zmienić system.
Zadajmy sobie pytanie kim powinien być sędzia/prokurator

Sędzią czy prokuratorem powinna być osoba która spełnia te podstawowe warunki :

  1. Posiada wyższe wykształcenie prawnicze

  2. Przepracował min. 20 lat jako adwokat .

  3. Posiada nieskazitelną opinię społeczną i zawodową.

  4. Nie jest aktywnym członkiem partii politycznych czy związków zawodowych

  5. Kandydat na sędziego/prokuratora powinien być wybierany w bezpośrednim głosowaniu obywateli.

  6. Kadencja sędziego/prokuratora musi być ściśle określona tak jak posła na sejm RP.

  7. Sędzia/prokurator nie może posiadać immunitetu gdyż zaprzecza to podstawowym prawom demokracji

  8. Po upływie mandatu sędziego/prokuratora następuje ponowne głosowanie obywateli

Tylko biorąc sytuację we własne ręce i zmieniając system możemy poprawić sytuację. Przestańmy akceptować urzędników „nadanych” na tak delikatne stanowiska z klucza partyjnego lub branżowego.

Do sceptyków tej teorii mam pytanie : Gdyby najdroższa wam osoba potrzebowała operacji neurochirurgicznej, wybralibyście lekarza z dyplomem pachnącym farba drukarska czy lekarza ze stażem .

Różnica między Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej a Unia Europejską jest taka, że
MY mamy demokracje a ONI mają wolność! 

sady-jk