Gala Regionalnej Izby Gospodarczej delegatury w Bytomiu

29 marca w Teatrze Opery odbyła się Gala Regionalnej Izby Gospodarczej delegatury w Bytomiu. Impreza była okazją do podsumowań, ale też wręczenia odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP oraz Wojewody Śląskiego osobom zasłużonym dla lokalnego społeczeństwa. Pośród obecnych byli min. Prezydent miasta Bytom Pan Mariusz Wołosz, były wice minister i długoletni prezes RIG Katowice Tadeusz Donocik, lokalni posłowie na Sejm oraz senatorzy. Gala przygotowana była przez znanego przedsiębiorcę bytomskiego oraz działacza RIG Pana Leszka Dziuba.