XCVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na Jasnej Górze

4. lipca na Jasnej Górze odbył się XCVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian.

Centralnym punktem wydarzenia była msza św. ku pamięci pomordowanych rodaków na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Jak zawsze wyjątkowo poruszająca była homilia ks. Tadeusza Izakowicza-Zalewskiego.

Obecni byli przedstawiciele organizacji kresowych oraz władze lokalne, wojewódzkie wraz z ministrem Michałem Wójcikiem.

Otwarto Forum Kresowe, poświęcone m.in. potrzebie zachowania narodowej pamięci o Kresach. Zbyt często młode pokolenie homoeuropeis nie posiada świadomości historycznej o Kresach jak i własnej ojczyźnie. W trakcie zjazdu został zainaugurowany konkurs dla uczniów ze Śląska pod hasłem: „Wołyń – pamięć pokoleń„.