VIII Zjazd Kombatantów Śląskich

16 listopada 2022 Katowice. VIII Zjazd Kombatantów Śląskich.