Spotkanie na Uniwersytecie Wrocławskim

29 września 2022 Wrocław
Na Uniwersytecie Wrocławskim odbyło się znaczące spotkanie dotyczące Europy i Azji.
Oprócz licznie zaproszonych gości udział brali Ambasador Turcji Jego Ekscelencja Cengiz Kamil Firatoraz, Konsul Republiki Kirgiskiej J.Krzywoszyński.