Przyznanie nagrody prezesowi Witoldowi Listowskiemu za całokształt jego pracy przez Fundację imienia Witolda Hulewicza

25 listopada 2023 Warszawa – Przyznanie nagrody prezesowi Witoldowi Listowskiemu za całokształt jego pracy przez Fundację imienia Witolda Hulewicza.

Obecni byli artyści oraz działacze opozycji.

Uroczystość prowadził Ks dr Ireneusz St. Bruski.