Pomnik Ofiar Rzezi Wołyńskiej

10 lipca 2022 Domostawa gmina Jarocin woj. Podkarpackie.

Najbardziej niechciany pomnik w Polsce.

Pomnik dłuta śp. mistrza Pityńskiego „Pomnik Ofiar Rzezi Wołyńskiej” niechciany przez żadne polskie miasto. Nawet przez św. Toruń. Od pięciu lat jest zablokowany w Gliwicach w GZUT, gdzie mistrz go tworzył. Ostatnio zgodnie z poprawnością polityczną został zdemontowany by nie urazić ukraińskich gości! Znalazł się jednak polski patriota wójt gminy Jarocin w woj. Podkarpackim p. Zbigniew Walczak, który zakupił teren i postanowił wbrew poprawności politycznej postawić ten niechciany pomnik odzwierciedlający historię Polski.

Na wmurowanie kamienia węgielnego pod uwięziony pomnik przyjechało wiele osób z całej Polski. Były łzy wzruszenia i podziękowania wójtowi za jego niezłomną postawę. Mszę św. celebrował ks. Tadeusz Izakowicz-Zalewski.

Domostawa dała przykład patriotyzmu Polsce.