Odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Dnia 24.04.2023 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia konsulowi Januszowi Krzywoszyńskiemu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski za długoletnią działalność propolską.