Obchody ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów

Uroczyste obchody ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów rozpoczęły się mszą świetą koncelebrowaną przez aż pięciu kapłanów. Na to upamietnienie zjechało się wiele osób z Polski.
Przyjechał jak zawsze ks. Tadeusz Izakowicz-Zalewski, ks. Moskal, znany niepoprawny patriota, oraz Zbigniew Koguciuk z Lublina, który dzięki swojej oddolnej inicjatywie postawił w centrum Lublina wspaniały pomnik dedykowany „OFIAROM WOŁYNIA „.
Przybył również wójt gminy Jarocin Zbigniew Walczak, który po latach rozmaitych utrudnień i starań stawia w Domosławie pomnik śp. mistrza Andrzeja Pityńskiego zatytuowany „RZEŹ WOŁYŃSKA „. Prezes Witold Listowski wręczył odznaczenia osobom zasłużonym.