Konferencja pt. „Inwazja Rosji na Ukrainę. Przyczyny przebieg i skutki”

25 Luty 2023 Opole
Partycypowaliśmy w Konferencji pt. „Inwazja Rosji na Ukrainę. Przyczyny przebieg i skutki”. W konferencji wzięli udział znani i cenieni specjaliści jak: dr Lucyna Kulińska, dr Leszek Sykulski oraz dr Michał Siudak.

W trakcie konferencji Prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich oraz Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle Witold Listowski otworzył wystawę Ludobójstwa ukraińskiego ukazującą bestialstwo nazistów UPA. W trakcie uroczystości zostały wręczone przez Prezesa Listowskiego medale okolicznościowe Kwiatu lnu. Medale odzwierciedlające symbolicznie kruchość ludzkiego życia. Kwiat lnu jest symbolem ludobójstwa na Wołyniu.
Medal ten otrzymała dr Lucyna Kulińska i znany działacz Włodzimierz Skalik. Dr Leszek Sykulski już poprzednio został uhonorowany tym wyjątkowym medalem.